Usługi
Usługi

Co nas wyróżnia?


Negocjujemy oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi


Negocjując oferty z różnymi towarzystwami dążymy do obniżenia płaconych przez Państwa składek  oraz do urealnienia zakresu ochrony. Często dodanie / zmiany pewnych zapisów czy klauzul mogą znacznie rozszerzyć zakres Państwa ochrony bez dużego wpływu na wielkość składki. Podpowiadamy różne rozwiązania, które mogą obniżyć koszt ubezpieczenia.

Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych

Przygotowujemy dla Państwa porównanie zebranych ofert w formie tabelarycznej, jak i opisowej. Staramy się „sprowadzić oferty do wspólnego mianownika” tak, aby można było obiektywnie je porównać i ocenić (porównanie dotyczy zarówno wysokości składek, jak i zakresu proponowanej ochrony ubezpieczeniowej).

Doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia


Przed zawarciem umowy udzielamy pisemnej rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się ta rekomendacja.

Wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia


Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są często mało zrozumiałe, zawierają różne „kruczki” i wyłączenia. W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie staramy się wyjaśniać pewne zawiłości ubezpieczeniowe, uświadamiać zagrożenia wynikające z tych zapisów, których nie można wyłączyć lub ograniczyć. W przypadku szczególnie niejasnych zapisów warunków ubiegamy się o oficjalne interpretacje towarzystw. Wyjaśniamy Państwu na przykład sposoby ustalania sum ubezpieczenia majątku, systemy ubezpieczenia w polisach majątkowych,  możliwe rodzaje szkód do ubezpieczenia w polisach odpowiedzialności cywilnej,  mechanizmy działania tzw triggerów czasowych w polisach odpowiedzialności cywilnej. Opisujemy zasady funkcjonowania poszczególnych klauzul i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.


Zgłaszamy do ubezpieczenia


Po dokonaniu przez Państwa wyboru oferty, zgłaszamy wybrany przez Państwa zakres ubezpieczenia do wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych celem wystawienia polis. Merytorycznie sprawdzamy wnioski, polisy, załączniki, zgodność wystawionych polis/umów z wnioskami i ofertami. Wyceniamy pojazdy programem Info Ekspert. Przy zawieraniu polis OC komunikacyjnego wypowiadamy dotychczasowe polisy OC u dotychczasowych ubezpieczycieli. 

Administrujemy zawartymi ubezpieczeniami


Zbieramy potrzebną dokumentację do zawarcia polis.  Sprawujemy nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia. Dostarczamy polisy, certyfikaty,  aneksy, cesje, doubezpieczenia itp. Monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek. Nasze działania pozwalają zaoszczędzić czas Państwa pracowników.

Pomagamy w likwidacji szkód


Aktywnie pomagamy przy likwidacji szkód:  monitorujemy przebieg likwidacji skód,  pomagamy przy zbieraniu dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody, w razie potrzeby przyspieszamy wymagane oględziny i otrzymanie kalkulacji. Oceniamy zasadność wycen szkód i zasadność przyznanych odszkodowań.  Odwołujemy się od niesłusznych decyzji towarzystw Ubezpieczeniowych.

Naszym Klientom dajemy dostęp do nowoczesnych, dedykowanych narzędzi IT


Prowadzimy i udostępniamy Naszym Klientom bazy danych oraz raporty. Po otrzymaniu indywidualnego hasła mogą Państwo zalogować się do naszego systemu i na bieżąco otrzymywać konkretne informacje.

 

 

Powyższe usługi są dla Państwa bezpłatne!

(jesteśmy wynagradzani w formie kurtażu przez towarzystwa ubezpieczeniowe)

Dewizą Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest szeroki zakres ubezpieczenia i niska składka!
Oszczędzamy Państwa cenny czas!


 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

 


Sprawdź również te strony:

© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive