Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie - zapewnia uzyskanie świadczenia na wypadek śmierci, trwałego całkowitego lub częściowego inwalidztwa na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o różne opcje dodatkowe, np. świadczenie w przypadku urodzenia się dziecka, śmierci rodziców i teściów. Ubezpieczenie może mieć formę bezimienną (nie wymienia się z imienia i nazwiska członków ubezpieczonej grupy) lub imienną. Ubezpieczeniem mogą zostać objęci sami pracownicy, jak i pracownicy wraz z ich rodzinami.

© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive