Broker ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy

O firmie

Działamy od 2002 roku na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) nr 1153/02 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.

Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Prezesem Adler Brokers Group Sp. z o.o. jest Pani Joanna Królikowska-Bocheńczyk – autorka książki „Rynek brokerski w Polsce” oraz kilkuset artykułów z zakresu ubezpieczeń. Pracownikami naszej firmy są wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeń.

Adler Brokers Group Sp. z o.o. została wpisana do rejestru pośredników prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dawną Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) w dziale drugim, rozdział pierwszy (brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską) pod numerem 00001032/U. 

Adler Brokers Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Pługa 1/27; 02-047 Warszawa jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130235 NIP: 526-26-54-099, REGON: 015252247, kapitał zakładowy: 50.000 zł

Sprawdź również te strony:

© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive