Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia cybernetyczne

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych rekompensuje straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych rekompensuje straty związane z uszkodzeniem, utratą, wyciekiem, czy ujawnieniem danych na skutek ataków hakerskich, wirusów komputerowych, błędów człowieka czy wadliwego oprogramowania.

 

Możliwy zakres ubezpieczenia:

 

Odpowiedzialność cywilna, tj pokrycie strat osób trzecich w związku z ujawnieniem danych osobowych  czy poufnych danych kontrahentów, w tym. m.in.:

- zapłata odszkodowań osobom trzecim w związku z ujawnieniem danych osobowych czy poufnych danych kontrahentów,

- pokrycie kosztów informatyków i naprawy systemów informatycznych, w tym informatyki śledczej,

- koszty odtworzenia utraconych danych , odzyskania dostępu, zabezpieczenia sieci IT,

- koszty pomocy prawnej,

- koszty zarządzania kryzysowego,

- koszy public relations.

 

Odpowiedzialność administracyjna wobec GIODO, w tym pokrycie kosztów i kar wynikających z naruszenia przepisów dotyczących ochrony  danych osobowych, w tym RODO:

- pokrycie kosztów obrony w postępowaniu administracyjnym i karnym,

- pokrycie kar administracyjnych nakładanych przez GIODO, w tym wynikających z przepisów RODO,

- pokrycie kosztów informatyków, w tym informatyków śledczych,

- pokrycie kosztów poinformowania osób, których dane dotyczą, o ich wycieku.

 

Naruszenie bezpieczeństwa sieci:

- pokrycie kosztów własnych wynikających z uszkodzenia czy utraty własnych danych za sprawą:

  • złośliwego oprogramowania,
  • ataku hakerskiego,
  • nieuprawnionego użycia,
  • ataku Dos,
  • błędu człowieka,
  • błędu oprogramowania,

- pokrycie kosztów pomocy IT , w tym: pokrycie kosztów usunięcia złośliwego oprogramowania, odzyskania danych, dostępu do systemów,

- pokrycie kosztów wymuszeń komputerowych - pokrycie kosztów wynikających z ataku hakerskiego, w tym kosztów okupu,

- pokrycie strat wyrządzonych  osobom trzecim w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem  własnego systemu informatycznego m.in. wskutek:

  • zainfekowania złośliwym oprogramowaniem,
  • zaszyfrowaniem danych,
  • braku dostępu do danych,
  • ataku na inny podmiot z wykorzystaniem systemu.

 

Zakłócenie działalności- pokrycie kosztów przestojów firmy w związku z incydentem informatycznym:

- pokrycie kosztów utraconych zysków za czas przestoju,

- pokrycie kosztów ograniczenia szkód i podwyższonych kosztów działalności.

 

Odpowiedzialność cywilna z tytułu publikacji za pomocą środków elektronicznych, na stronach internetowych, portalach etc

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive