Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Gwarancje ubezpieczeniowe

Wśród oferowanych przez nas ubezpieczeń finansowych są między innymi:

Gwarancje ubezpieczeniowe


W ramach udzielonej gwarancji towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę określonej kwoty pieniężnej beneficjentowi gwarancji w sytuacji, kiedy ubezpieczający-dłużnik nie wywiąże się z zaciągniętych zobowiązań.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków czy to na  zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też na wpłatę wadium przetargowego - wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową.

 

Proponujemy zawieranie umów generalnych / linii gwarancyjnych na gwarancje ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe tylko raz analizuje sytuację finansową firmy a następnie gwarancje wystawiane są z dnia na dzień. Dzięki umowie generalnej uzyskają Państwo także niższe stawki/składki.

 

Negocjujemy zapisy w gwarancjach ubezpieczeniowych - zarówno wymogi kontrahentów, jak i towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to bardzo istotne w sytuacjach kiedy Państwa kontrahent nie akceptuje wzoru gwarancji który mu Państwo przedstawiliście.

 

Proponujemy Państwu możliwość negocjacji linii gwarancyjnej na następujące gwarancje ubezpieczeniowe:

  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu (zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań)
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (zabezpieczenie usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu prac)
  • gwarancja zapłaty wadium (składane przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium)

 

Innego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe to np. gwarancje zwrotu zaliczki, czy gwarancje zapłaty należności celnych.

 


Ubezpieczenie kredytu kupieckiego


Kierowane jest do firm sprzedających swoje produkty czy usługi z odroczonym terminem płatności. Odszkodowanie wypłacana jest ubezpieczającemu-wierzycielowi z tytułu niezapłaconych należności w przypadku przewlekłej zwłoki lub potwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Górną granicą odpowiedzialności towarzystwa jest przyznany dla danego kontrahenta limit kredytowy.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

 


© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive