Programy
Programy

Ubezpieczenie firmy budowlanej

Dla firm budowlanych oferujemy m.in. następujący zakres usług:


 • Weryfikujemy i koordynujemy ubezpieczenia zawarte przy wykonywaniu danego kontraktu budowlanego- sprawdzamy, czy każdy wskazany przez naszego Klienta uczestnik procesu budowlanego posiada polisę ubezpieczeniową chroniącą interesy jego, jak i zabezpieczającą pozostałych uczestników procesu budowlanego ( często zdarza się, że wykupione ubezpieczenie ma jedynie iluzoryczny charakter). Dążymy do tego, żeby z jednej strony nie było luk w ochronie ubezpieczeniowej (np. że pewne czynności, czy pewni wykonawcy w ogóle nie będą ubezpieczeni), z drugiej strony staramy się eliminować dublowanie się polis.
 • Tworzymy program ubezpieczeniowy zabezpieczający interesy naszych Klientów – tworząc program sprawdzamy jak rozłożona jest odpowiedzialność między inwestorem, generalnym wykonawcą a podwykonawcami.
 • Dopasowujemy ubezpieczenia do wymagań kontrahentów - Ubezpieczenia naszych Klientów dopasowujemy również do wymagań zleceniodawców naszych Klientów (np. kiedy inwestor ma specjalne wymagania co do zakresu ubezpieczenia polisy odpowiedzialności cywilnej wykonawcy)
 • Formułujemy wymagania co do zakresu polis od kontrahentów - pomagamy sformułować wymagania/podpowiadamy jakie polisy i w jakim zakresie powinny być zawarte przez kontrahentów naszych Klientów (np. jakie polisy z jakim zakresem ubezpieczenia powinni mieć podwykonawcy naszych Klientów, aby został zabezpieczony interes naszych Klientów)
 • Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części:
  • porównanie finansowe,
  • opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe,
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty
 • Pomagamy w likwidacji szkód, w tym pomagamy ustalić, do którego z uczestników procesu budowlanego należy zgłosić dane roszczenie
 • Piszemy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania

 

Wśród oferowanych przez nas produktów dla branży budowlanej są między innymi:

 

 • Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR) – ubezpieczenie to może dotyczyć jednego kontraktu budowlanego/jednej budowy, jak i wielu kontraktów prowadzonych przez firmę (w formie umowy generalnej). Może je wykupić zarówno inwestor (rozwiązanie szczególnie polecane), jak i generalny wykonawca. Nasza firma wprowadza rozwiązania sprawdzone na całym świecie, obejmujące ochroną od wszystkich ryzyk cały proces budowy, od rozpoczęcia, do ukończenia kontraktu, a na życzenie klienta, także po jego zakończeniu.
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w branży budowlanej – oferujemy ubezpieczenie obejmujące między innymi szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania prac budowlanych/kontraktu budowlanego, szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy (zarówno szkody osobowe, np. kiedy komuś się krzywda stanie, jak i szkody rzeczowe, np. kiedy coś ulegnie zniszczeniu), jak i szkody powstałe już po zakończeniu prac, a wynikłe z nienależytego wykonania usług
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – możemy takie ubezpieczenie zaaranżować dla każdego lub dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, np. polisę odpowiedzialności cywilnej projektanta technicznego, architekta, inżyniera budownictwa etc.
 • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników budowlanych dopasowujemy ochronę ubezpieczeniową do specyfiki pracy danych pracowników
 • Ubezpieczenia maszyn budowlanych (CPM) – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk może zostać zawarte na maszyny pracujące przy wykonywaniu konkretnego kontraktu, jak i może działać na wszystkich budowach przez cały rok, gdzie pracują maszyny
 • Gwarancje ubezpieczeniowepomagamy zaaranżować gwarancje wadialne, należytego wykonania kontraktu oraz rękojmi (usunięcia wad i usterek)

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

 


© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive