Programy
Programy

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

Dla firm produkcyjnych oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową:
 • Dopasowujemy program ubezpieczeniowy do wymagań branży

 

W programie ubezpieczeniowym dla firm produkcyjnych jednym z ważniejszych elementów jest ubezpieczenie majątku firmy. Ubezpieczenie można zawrzeć na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. O ile ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje konkretne zdarzenia, za które należy się odszkodowanie, o tyle ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie wylicza konkretnych zdarzeń, tylko działa w każdej sytuacji, za wyjątkiem ściśle określonych wyłączeń. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk pokrywa takie zdarzenia, które trudno z góry przewidzieć (np. zniszczenie środków obrotowych wskutek wypływu chłodziwa, smarów, olejów z linii produkcyjnej). Ważnym elementem jest ubezpieczenie środków obrotowych, które można ubezpieczyć w systemie sum zmiennych, aby uniknąć nadpłacania składki w sytuacji dużej sezonowości sprzedaży lub sum stałych (najbardziej rozpowszechniony system na rynku) jeżeli sezonowość nie występuje.

 

Ubezpieczenie linii produkcyjnej można rozszerzyć o ubezpieczenie maszyn od awarii (zwracane są wtedy koszty naprawy w sytuacji, kiedy maszyny „po prostu się zepsuły”). Warto do programu włączyć ubezpieczenie utraty zysku , które w przypadku szkody w majątku firmy pokryje koszty stałe, które trzeba ponosić pomimo tego, że stanęła produkcja. Ubezpieczenie utraty zysku zrekompensuje również utracony zysk za okres przestoju i okres odzyskiwania zdolności produkcyjnej. Gotowe produkty, jak i surowce, można ubezpieczyć również na czas transportu w ramach polisy cargo.

 

Dla firm produkcyjnych bardzo istotne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie zadziała w sytuacji, kiedy w związku z prowadzoną działalnością producent wyrządzi komuś szkodę. Polisę odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt wprowadzony do obrotu. Zgodnie z polskim prawem producent odpowiada za szkody spowodowane przez wadliwy produkt i zobowiązany jest do naprawienia szkód spowodowanych przez taki produkt. Ubezpieczenie w takich sytuacjach pokrywa szkody osobowe (komuś stanie się krzywda wskutek wadliwości produktu), jak i rzeczowe (wskutek wadliwości produktu coś się zniszczy/ulegnie uszkodzeniu). Producenci komponentów mogą rozszerzyć swoje polisy o odpowiedzialność za szkody powstałe u producenta produktu finalnego wskutek wadliwości dostarczonego komponentu (wadliwość może oznaczać zarówno wady fizyczne, jak i niezgodność towaru z zamówieniem). Firmy produkcyjne powinny również dokupić opcję OC pracodawcy za wypadki przy pracy, gdzie ubezpieczyciel w razie powstania wypadku przy pracy zwróci poniesione koszty, jak i wypłaci odszkodowanie poszkodowanym pracownikom (dodatkowo ponad świadczenia z ZUS-u). Pozostałe elementy polisy odpowiedzialności cywilnej wymagają szczegółowej analizy potrzeb danego klienta.

 

Dla menedżerów spółek produkcyjnych warte rozważenia również jest ubezpieczenie członków zarządu spółki, które chroni menedżerów na przykład w sytuacji popełnienia błędu w trakcie zarządzania spółką czy zarzutu o działanie na szkodę spółki.

 

 • Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części
  • porównanie finansowe,
  • opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe,
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty,
 • Nadzorujemy terminy kończących się polis
 • Zgłaszamy do ubezpieczenia
 • Dostarczamy polisy i certyfikaty pod wskazany adres
 • Monitorujemy system płatności składek i rat składek
 • Ustalamy procedury likwidacji szkód (doprecyzowanie informacji/dopasowanie procedury likwidacji z etapu negocjacji)
 • Pomagamy w likwidacji szkód
 • Piszemy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

 


© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive