Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie karnoskarbowe

dla osób zarządzających firmą oraz pracowników, w tym głównych księgowych

Chcielibyśmy Państwu zaprezentować UBEZPIECZENIE KARNOSKARBOWE dla osób zarządzających firmą oraz pracowników, w tym głównych księgowych.

 

Co pokrywa ubezpieczenie karnoskarbowe?


  • organizację i refundację kosztów w przypadku zarzutów karnoskarbowych, w tym:

- koszty adwokata w sprawie karnoskarbowej (możliwość samodzielnego wyboru    adwokata lub skorzystania z rekomendowanych)

- koszty prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem, koszty biegłych i ekspertyz

- refundację do wskazanego limitu nałożonych na Ubezpieczonego w postępowaniu karnoskarbowym mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (także w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności).

  • pokrycie roszczeń  kierowane przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem przez niego czynności księgowych/kadrowych (na zasadach określonych w Kodeksie Pracy). W takim samym wymiarze pokrywane są roszczenia kierowane do księgowych zatrudnionych na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (samozatrudnienie, zlecenie itp.).
  • dodatkowo można dokupić: finansowanie kosztów obsługi max 2 postępowań karnych za czyn zabroniony w sprawach z Kodeksu Karnego, popełnionych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych (koszty obrony),

 

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie karnoskarbowe?

 

  • członków zarządu
  • właścicieli firm
  • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych
  • pracowników księgowości i działu płac
  • prokurentów
  • innych osób w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie

 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z ubezpieczeniem OC członków zarządu

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive